Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
Το πουντί
H πέτρινη σκάλα κατέληγε σε ακάλυπτο χώρο διαστάσεων 4*3 μέτρα συνήθως που λέγονταν “πουντί”. Εκεί ανοίγονταν στον εξωτερικό τοίχο μεγάλο θολωτό άνοιγμα, το “πλακάι”, που δεν φράζονταν με κουφώματα και χρησίμευε σαν υποτυπώδης εξώστης.


Περισσότερες φωτογραφίες

 

 

english version ελληνική έκδοση