Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
  Πουντί (Pounti)

 

english version ελληνική έκδοση