Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
Φεγγάρι

Από το πουντί μια πόρτα οδηγούσε στο στο “καλό σπίτι” όπως ονομάζονταν και ήταν αρκετά ευρύχωρο. Αγαπημένο χρώμα ήταν το γαλανό. Πάνω από την πόρτα υπήρχε μικρός φεγγίτης για να μπαίνει φώς. Στον εξωτερικό τοίχο υπήρχε παράθυρο για φώς και αέρα. Από την κορυφή που ήταν πάντα θολωτή ήταν συνήθως κρεμασμένη λάμπα πετρελαίου. Στο κέντρο της οροφής πάνω από τον πολυέλαιο έβαφαν κίτρινο ένα τετράπλευρο διαστάσεων 1*0.60 μέτρα περίπου και μέσα σχεδίαζαν με χρώμα συνήθως καφέ ή κόκκινο φυτική παράσταση, πχ ένα ανθοδοχείο με λουλούδια.


Περισσότερες φωτογραφίες

 

 

english version ελληνική έκδοση