Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
  Φεγγάρι (Fegari)
 

english version ελληνική έκδοση