Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
Τοποθεσία (Sight)
 

 

english version ελληνική έκδοση