Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
  Πάτωμα (Patoma)


 

english version ελληνική έκδοση