Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
Το γέρμα

Μια φαρδιά πόρτα πλάτους περίπου 1.5 μέτρου (για να περνάνε άνετα τα κοφίνια, τα τσουβάλια με τους καρπούς και τα άχυρα) αποτελούσε την μόνη είσοδο του σπιτιού. Ολόκληρο το ισόγειο ήταν χωρισμένο με πέτρινη μεσοτοιχία σε δύο μέρη: τον στάβλο και τον αχυρώνα. Από το ισόγειο μια φαρδιά πέτρινη σκάλα οδηγούσε στα υπόλοιπα πατώματα.
Περισσότερες φωτογραφίες

 

 

english version ελληνική έκδοση