Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
  Εστία

Από το πουντί μια δεύτερη πόρτα οδηγούσε στο “μαεργειό” (κουζίνα). Είχε μέσα φούρνο και σχεδόν πάντοτε τζάκι. Μαγείρευαν ανάβοντας φωτιά με ξύλα. Ο καπνός έφευγε από τον φεγγίτη, μια τρύπα σαν μεγάλο πιάτο στην οροφή που όταν έβρεχε σκέπαζαν με μια μεγάλη πέτρα, ή από την πόρτα απ΄όπου φωτίζονταν και το μαεργειό. Όλα αυτά θυμίζουν Ομηρικούς χρόνους.


Περισσότερες φωτογραφίες

 

english version ελληνική έκδοση