Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
  Το δώμα (Doma) 

english version ελληνική έκδοση