Παραδοσιακό κλασικό ξενοδοχείο
"Το Πουντί"

Στο Πυργί της Χίου
 
  Roof Gardern


 

english version ελληνική έκδοση